­

Egin ve Kemaliye

“EĞİN”… ADININ “KEMÂLİYE” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDEKİ  YANLIŞ GEREKÇE…!
 -----------------------------------------------------------------------------
..Milli mücadele (Kurtuluş savaşı-1922) yıllarında …dönemin.. Misak-ı Milli Derneğine mensup bir gurup Eğin’li tarafından Atatürk’e çekilen telgraf  sonucu.. 21 Ekim 1926 tarihinde toplanan, zamanın icra vekilleri Heyetince..”..EĞİN adının “Kemaliye” olarak değiştirilme gerekçesinde, Eğin adının güya..” Ermeniceden geldiği..ve  hiçbir mefhum-u Milli ifade etmediği..içinmiş…Yani isim  değişiklik gerekçesindeki tek sebebin bu olduğu   yazılıymış..

 Konuya ilişkin görüşümüz;
 Yöremizde  yüzyıllar boyu kullanılagelen “EĞİN” adının., yapılan  araştırmalarımız sonucu, uzaktan yakından Ermeniceyle hiçbir  ilgisi bulunmadığıbu adın tamamen öz Türkçe kökenli bir  kavram olduğu ; Yanlışlığın,”EĞİN”  adının  değiştirilme gerekçesinin hazırlanışında ,”EĞİN” sözcüğünün köklü bir  etimolojik   araştırmanın  yapılmaması yönündedir.. Araştırmalarımız sonucunda ; “EĞİN” adının kesinlikle Ermenice olmadığı, tamamen öz Türkçe “Sırt, Omuz, Çiğin”..karşılığında kullanıldığına dair ..Söz gelimi,..Yunus Emre’nin bir şiirindeki  “EĞN’İNDE  hırkası deve yününden,”…mısraı.. ..Yine, Nesimi’nin bir  şiirinde... “Ben melamet hırkasını kendim giydim  “EĞN”ime”mısra’ında ”omzunda,“çiğninde…sırtında”…karşılığında…
Yine,.Malatya’lı Mehmet Mısıri’nin  bir şiirindeki “Biz  şol abdalız bıraktık EĞNimizden şâlımız,”…mısraı, 
“EĞİN “ sözcüğünün, karşılığının   “Sırt,omuz, çiğin”..karşılığında olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ne var ki...1926’dan bu yana..aradan yıllar geçmiş olsa da.. yöre halkı,.”Kemâliye” adını  Atatürk sevgi ve saygısına dayalı olarak , genelde resmi  yazışmalarda kullanmayı  benimseyip tercih etmiş, doğrudan kullanmayı  sadece  (mektup zarfı üzeri gibi ) resmi yazışmalarda …kullanmış, öz Türkçe  “EĞİN”  adını  gönlünden bir türlü söküp   atamamıştır. Bu yüzden de, günümüz ..yazı dilinde hâla  her iki adı da “KEMÂLİYE(EĞİN)..”şekliyle birlikte yazıp kullanma alışkanlığını bir türlü terk edememiştir..
Eğin  halkı,  yüce Atatürk’e ithaf  olunan “KEMÂLİYE” adını..  günümüzde  büyük bir haz ve gururla  taşıyıp kullanmakta..kullanmaya da devam etmektedir.


Sonuç olarak..”Kemaliye” adının değişiklik   gerekçesindeki bu anlamsızlık, benim dışımda ayrıca  bir çok  araştırmacı  yazarımızın da ilgisini çekmiş.. rahatsızlığın asıl odak noktasını oluşturan . “Ermeniceden geldiği..ve  hiçbir mefhum-u Milli ifade etmediği”  noktasındaki yanlış gerekçede  toplanmıştır.  
Dileğimiz…” KEMÂLİYE” adının ,değişiklik gerekçesinin, yeniden gözden geçirilerek.. yöre  halkımızın,  Atatürk’e olan sevgi ve saygısına yönelik,  gerçek  anlamıyla yansıtılarak  ifade edilmesi olacaktır.


Selam… Sevgi ve Saygılarımla…
 -------------------------------------------------------------------------
Doç. Burhan  TARLABAŞI

“EĞİN”… ADININ “KEMÂLİYE” OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNDEKİ  YANLIŞ GEREKÇE…!
 -----------------------------------------------------------------------------
..Milli mücadele (Kurtuluş savaşı-1922) yıllarında …dönemin.. Misak-ı Milli Derneğine mensup bir gurup Eğin’li tarafından Atatürk’e çekilen telgraf  sonucu.. 21 Ekim 1926 tarihinde toplanan, zamanın icra vekilleri Heyetince..”..EĞİN adının “Kemaliye” olarak değiştirilme gerekçesinde, Eğin adının güya..” Ermeniceden geldiği..ve  hiçbir mefhum-u Milli ifade etmediği..içinmiş…Yani isim  değişiklik gerekçesindeki tek sebebin bu olduğu   yazılıymış..

 Konuya ilişkin görüşümüz;
 Yöremizde  yüzyıllar boyu kullanılagelen “EĞİN” adının., yapılan  araştırmalarımız sonucu, uzaktan yakından Ermeniceyle hiçbir  ilgisi bulunmadığıbu adın tamamen öz Türkçe kökenli bir  kavram olduğu ; Yanlışlığın,”EĞİN”  adının  değiştirilme gerekçesinin hazırlanışında ,”EĞİN” sözcüğünün köklü bir  etimolojik   araştırmanın  yapılmaması yönündedir.. Araştırmalarımız sonucunda ; “EĞİN” adının kesinlikle Ermenice olmadığı, tamamen öz Türkçe “Sırt, Omuz, Çiğin”..karşılığında kullanıldığına dair ..Söz gelimi,..Yunus Emre’nin bir şiirindeki  “EĞN’İNDE  hırkası deve yününden,”…mısraı.. ..Yine, Nesimi’nin bir  şiirinde... “Ben melamet hırkasını kendim giydim  “EĞN”ime”mısra’ında ”omzunda,“çiğninde…sırtında”…karşılığında…
Yine,.Malatya’lı Mehmet Mısıri’nin  bir şiirindeki “Biz  şol abdalız bıraktık EĞNimizden şâlımız,”…mısraı, 
“EĞİN “ sözcüğünün, karşılığının   “Sırt,omuz, çiğin”..karşılığında olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ne var ki...1926’dan bu yana..aradan yıllar geçmiş olsa da.. yöre halkı,.”Kemâliye” adını  Atatürk sevgi ve saygısına dayalı olarak , genelde resmi  yazışmalarda kullanmayı  benimseyip tercih etmiş, doğrudan kullanmayı  sadece  (mektup zarfı üzeri gibi ) resmi yazışmalarda …kullanmış, öz Türkçe  “EĞİN”  adını  gönlünden bir türlü söküp   atamamıştır. Bu yüzden de, günümüz ..yazı dilinde hâla  her iki adı da “KEMÂLİYE(EĞİN)..”şekliyle birlikte yazıp kullanma alışkanlığını bir türlü terk edememiştir..
Eğin  halkı,  yüce Atatürk’e ithaf  olunan “KEMÂLİYE” adını..  günümüzde  büyük bir haz ve gururla  taşıyıp kullanmakta..kullanmaya da devam etmektedir.


Sonuç olarak..”Kemaliye” adının değişiklik   gerekçesindeki bu anlamsızlık, benim dışımda ayrıca  bir çok  araştırmacı  yazarımızın da ilgisini çekmiş.. rahatsızlığın asıl odak noktasını oluşturan . “Ermeniceden geldiği..ve  hiçbir mefhum-u Milli ifade etmediği”  noktasındaki yanlış gerekçede  toplanmıştır.  
Dileğimiz…” KEMÂLİYE” adının ,değişiklik gerekçesinin, yeniden gözden geçirilerek.. yöre  halkımızın,  Atatürk’e olan sevgi ve saygısına yönelik,  gerçek  anlamıyla yansıtılarak  ifade edilmesi olacaktır.


Selam… Sevgi ve Saygılarımla…
 -------------------------------------------------------------------------
Doç. Burhan  TARLABAŞI

Scroll to Top